På svenska

HUDFÖRBUNDET RF OCH ALLERGI- OCH ASTMAFÖRBUNDET RF HAR GÅTT SAMMAN 1.3.2017

1.3.2017

Allergi- och astmaförbundet och Hudförbundet har gått samman i ett nytt förbund.

Hudförbundets verksamhet är nu en del av Allergi- och astmaförbundets verksamhet. Vårt arbete liksom alla tjänster och aktiviteter fortsätter precis som tidigare.

Sedan mars finns det nedlagda Hudförbundets personal och verksamhetsställe i Allergihuset på adressen Paciusgatan 19, 00270 Helsingfors. Det nya fusionerade förbundet organiserar sig första gången vid förbundskongressen i maj 2017. Mer information om den nya organisationen ges efter kongressen.

Hudförbundets webbplats är sedan 1.3.2017 kopplad till Allergi- och astmaförbundets webbplats allergia.fi.

Hjälp vid allergi och astma

Information finns i Finlands Allergi- och Astmaförbundets websidor: 

http://www.allergia.fi/allergiat/pa-svenska/

Sveriges Astma- och Allergiförbundets websidor: 
Sveriges Astma- och allergiförbundet