Kiitos kaikille Pieni ele keräykseen osallistuneille!

Iso kiitos kaikille vuoden 2019 Pieni ele keräykseen osallistuneille!

Pieni ele -keräys

 

Kiitos kaikille Pieni ele keräykseen osallistuneille vapaaehtoisille!

 

Kiitos vapaaehtoisille!

Helsinkiläiset anteliaina

Helsingin äänestäjät lahjoittivat vammais- ja terveystyölle komean summan. Presidentinvaalien yhteydessä järjestetty Pieni ele -keräys tuotti Helsingissä 111 388 euroa. Puolet tästä käytetään Helsingin vammais- ja terveysyhdistyksissä, joissa lahjoitusvaroilla järjestetään esimerkiksi vertaistukitoimintaa ja neuvontaa. Toinen puolikas käytetään valtakunnallisesti muun muassa kuntoutukseen ja apuvälineiden hankintaan.

Kiitos kaikille lahjoittajille antamastanne tuestanne. Keräysvaroilla on iso merkitys paikallisten yhdistysten toiminnalle.

Lämmin kiitos myös keräystyötä tehneille vapaaehtoisille.

Helsingin Pieni ele -keräyksessä olivat mukana seuraavat yhdistykset:                     

Duv i Mellersta Nyland, Finlandssvenska teckenspråkiga rf, Förbundet DUV (DUV), Helsingin Allergia- ja Astmayhdistys ry, Helsingin autismi- ja aspergeryhdistys ry, Helsingin epilepsiayhdistys ry, Helsingin Invalidien Yhdistys ry, Helsingin ja Uudenmaan neuroyhdistys ry, Helsingin ja Uudenmaan näkövammaiset ry, Helsingin kehitysvammatuki 57 ry, Helsingin kuuloyhdistys ry, Helsingin Kuurojen Yhdistys ry, Helsingin Poliisilaitoksen Sydänyhdistys ry, Helsingin Reumayhdistys ry, Helsingin seudun Psoriasisyhdistys ry,  Helsingin Sydänkuntoutus ry, Helsingin Sydänyhdistys ry, Mellersta Nylands diabetesförening MENDI rf, Pk-seudun diabetesyhdistys ry / Helsingin alueosasto, Pääkaupunkiseudun Hengitys ry, Suomen Akustikusneurinoomayhdistys ry, Sydän- ja keuhkosiirrokkaat SYKE ry, Tukiyhdistys Karvinen ry, Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU ry, Vuosaaren Sydänyhdistys ry         

Kiitos vapaaehtoislle! 2017.

Kiitos vapaaehtoislle! 2017.