MIT:n käytön uusi rajoitus poishuuhdeltavassa kosmetiikassa voimaan

29.1.2018


Teknokemian Yhdistys (info@teknokemia.fi), 23.1.2018.

Kosmetiikan säilöntäaine MIT:n (INCI: Methylisothiazolinone) käyttö on sallittu ainoastaan poishuuhdeltavissa kosmetiikkavalmisteissa. Sitä ei saa käyttää iholle jätettävässä kosmetiikassa. Euroopan komissio antoi vuonna 2017 asetuksen (1224/2017/EU), jolla aineen sallittua maksimipitoisuutta poishuuhdeltavassa kosmetiikassa lasketaan 0,01 %:sta 0,0015 %:iin. Uusi rajoitus tulee voimaan 27.1.2018.

27.1.2018 jälkeen markkinoille ei saa enää saattaa poishuuhdeltavia kosmetiikkavalmisteita, joissa MIT:n pitoisuus on yli 0,0015 %:a. Sen sijaan kaupan hyllyillä saa 27.4. asti olla tuotteita, joiden MIT-pitoisuus on maksimissaan 0,01 %:a. Mutta 27.4. jälkeen kuluttajillekaan ei saa enää myydä poishuuhdeltavia kosmetiikkatuotteita, joissa on enemmän kuin 0,0015 %:a MIT:tä.

 

Alkuperäinen artikkeli: http://www.teknokemia.fi/fin/teknokemian_yhdistys/ajankohtaista/2018/01/mit-n-kayton-uusi-rajoitus-poishuuhdeltavassa-kosmetiikassa-voimaan