Lasten astma

 

Astmaa esiintyy 6–10 %:lla lapsista ja se on länsimaissa yleisin lapsuusiän pitkäaikaissairaus. Osalla astmalapsista on perinnöllinen taipumus astmaan.  Lasten astma alkaa tavanomaisesti leikki- tai kouluiässä. Osalla astma ilmenee kuitenkin ensi kerran 1–2-vuotiaana infektioihin liittyvänä hengitysvaikeutena tai pitkittyneenä yskimisenä. Astma helpottaa melko usein murrosiässä, mutta osalle taipumus jää loppuiäksi.

Jos lapsella esiintyy yskänpuuskia ja hengitysvaikeutta tai viikkoja jatkuvaa yskimistä, jonka syy on avoin, on hyvä hakeutua lääkärin vastaanotolle.

Keuhkojen toimintatutkimusten lisäksi on hyvä selvittää myös lapsen allergiataipumus. Osalla lapsista todetaan selkeitä ärsyttäviä tekijöitä. Monilla on jo tiedossa allergiataipumus aiemmin todetun atooppisen ihottuman tai siitepölyallergian perusteella. Pienillä lapsilla infektiot ovat tärkein astmakohtauksia laukaiseva tekijä.

Astmaa sairastavan lapsen lääkityksestä päättää ja hoidon tehoa seuraa usein lastenlääkäri. Periaate on se, että lääkkeet valitaan oireilun mukaisesti Nykyiset astmalääkkeet ovat turvallisia ja takaavat lähes oireettoman elämän. Astma ei estä urheilemista, vaan  päinvastoin  liikuntaa suositellaan.

Lähde: Astma lapsella, Lääkärikirja Duodecim, 2.12.2017. Lastentautien erikoislääkäri Hannu Jalanko

 

Lue lisää: https://www.allergia.fi/astma/lasten-astma/

 

http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00113

 

http://www.hus.fi/sairaanhoito/sairaalat/iho-ja-allergiasairaala/poliklinikat/Documents/Lasten%20astma.pdf

 

 

 

 

 

 

Päivitetty 24.9.2018.