Päätelaitteen puhdistaminen

Päätelaitteella tarkoitetaan sitä venttiiliä tai laitetta, josta ilma puhalletaan huoneeseen tai imetään sieltä pois. Nämä laitteet likaantuvat ajan kanssa ja ne on puhdistettava noin kerran vuodessa. Useimmat venttiilit irtoavat kanavasta kiertämällä niitä ulkokehästä vastapäivään. Yleensä venttiilin voi irrottaa ja pestä miedolla pesuaineella ja vedellä. Jos venttiili ei irtoa, sen voi varovasti pyyhkiä ulkopuolelta. Jotkut päätelaitetyypit voi ainoastaan imuroida.
 
Venttiiliä käsiteltäessä on varottava muuttamasta sen säätöä. Venttiilin keskikartiota ei saa pyörittää eikä tuloreikien (tuloreiät saattavat olla esimerkiksi magneettiliuskoilla peitettyjä) määrää vaihtaa. Jokaisen venttiilityypin puhdistusohjeeseen on tutustuttava ennen kuin ryhtyy irrottamaan venttiiliä.

Lue lisää ja katso ohjeet kuvina: Poistoilmaventtiilin puhdistus