Lapsen astman hoito

Hoidossa on keskeistä astmatulehduksen rauhoittaminen säännöllisellä lääkityksellä sekä mahdollisuuksien mukaan oireita pahentavien tekijöiden välttäminen.

Astman hyvän hoitotasapainon saavuttaminen edellyttää yleensä säännöllistä, päivittäin otettua hengitettävää lääkettä, jotta astmaoireet pysyvät poissa. Lääkityksen kesto on yksilöllinen. Lapselle pyritään löytämään sopiva lääkitys, jonka avulla hän pystyy elämään normaalia ikätasoaan vastaavaa liikkuvaista elämää. Lääkityksen lisäksi keskeistä lasten astman hoidossa on hyvän fyysisen kunnon ylläpitäminen ja lapselle terveellinen ympäristö.

Astmaa hoidetaan yleensä hengitettävillä eli inhaloitavilla lääkkeillä. Astman hoidon peruslääkitykseen kuuluuvat keuhkoputkien tulehdusta hoitavat lääkkeet ja keuhkoputkia avaavat lääkkeet. Oikea lääkkeenottotekniikka on tärkeää, jotta lääke vaikuttaa siellä missä pitääkin eli keuhkoputkissa. Lääkäri tai hoitaja opettaa oikean lääkkeenottotekniikan vastaanotolla ja lääkkeenottotekniikka tulisi tarkastaa aina kontrollikäynnillä.

Nykyaikaisilla hoidoilla astma saadaan yleensä hallintaan siten, että lapsi pystyy elämään normaalia, liikunnallisesti aktiivista elämää ikätovereidensa tavoin. Joskus lapsen motivaatio lääkkeenottoon vähenee ajan myötä, erityisesti kun astma pysyy oireettomana lääkehoidon ansiota. Lapselle on hyvä kertoa, että lääkettä otetaan päivittäin sen takia, että keuhkoputket pysyvät edelleen terveenä. Täyttä oireettomuutta ei aina ole mahdollista saavuttaa, sillä esimerkiksi hengitysteiden virusinfektiot aiheuttavat usein lääkityksestä huolimatta oireita. Lääkityksen ajoittainen joustava lisääminen onkin tärkeä osa astman ohjattua omahoitoa.

Hoitava lääke

Hoitavaa lääkettä käytetään säännöllisesti päivittäin ja avaavaa lääkettä tarvittaessa oireisiin. Hoitavan lääkkeen teho alkaa hitaasti, noin viikon kahden sisällä. Hoitava hengitettävä lääke sisältää kortikosteroidia, joka vaikuttaa paikallisesti keuhkoputkistossa. Hengitettävä kortikosteroidilääke on myös lapsille turvallinen käyttää suositusten mukaan ja oikein hengitettynä. 

Suun kautta otettavat tabletti- tai raemuotoisia lääkkeitä, leukotrieenisalpaajia, joista tavallisin on montelukasti, käytetään yleensä lisälääkkeenä hengitettävän kortikosteroidin kanssa. Nämäkin vähentävät keuhkoputkien tulehdusta, mutta niiden teho yksinään on usein riittämätön.

Suun kautta otettavaa kortikosteroiditablettia käytetään lapsilla vaikean astmakohtauksen hoidossa ja vain lääkärin määräyksestä.

Keuhkoputkia avaavat lääkkeet

Keuhkoputkia avaavat lääkkeet on tarkoitettu vain tarvittaessa otettavaksi. Mitä useammin sitä tarvitaan, on se merkki siitä, että astmaa hoitavan lääkkeen teho ei ole riittävä. Keuhkoputkia avaavat lääkkeet vaikuttavan hyvin nopeasti oireisiin, mutta lääke ei hoida tulehdusta. Lääkkeen tehtävä on avata supistuneita keuhkoputkia ja sen vaikutus kestää 4–6 tuntia. Avaava lääke on hyvä pitää aina mukana oireiden yllättäessä.

Yhdistelmälääkkeet

Hengitettävä yhdistelmävalmiste, jossa on samassa lääkkeessä kortikosteroidi ja pitkävaikutteinen avaava lääke ei ole astman hoidon ensisijainen lääke. Yhdistelmälääkettä tarvitaan silloin, kun kahdella peruslääkkeellä ei saada astmaoireita hallintaan.