HOIDA OMAA ASTMAASI -LUENTO

Illan aikana perehdymme astmaan ja sen moninaisuuteen, lisäksi kuulemme sen lääkehoidon ja omahoidon muodoista. Tietoilta on kaikille avoin. Voit osallistua paikan päällä tai etänä. Paikan päällä osallistujille kahvitarjoilu. Tietoilta toteutetaan yhteistyössä Chiesi Pharman kanssa. 


ILLAN OHJELMA:
• Potilasjärjestön palvelut ja tuki astmassa, allergia- ja astma-asiantuntija Monica Honkanen
• Lääkäriluento: Monimuotoinen astma, lääkäri Pirjo Paajanen
• Sairaanhoitajan luento: Pef-mittaus, lääkkeenottotekniikka ja omahoito, astmahoitaja Anne Vuorenmaa
• Fysioterapeutin luento: Astman hoitotasapainoa tukeva liikunta, fysioterapeutti Anna-Riikka Murtonen-Pesonen


HUOM!  Etäyhteydet avataan klo 16.50.

Alla suora linkki illan luentoiltaan:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2ViYTg0NjktYTBlYi00YTY2LTk5NjQtODI0MGM5OTdhMjMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224a3d8c88-251d-44c0-af6f-4af0bfdd5217%22%2c%22Oid%22%3a%22e19e3326-d2ae-463c-80f5-484b82d7d57b%22%7d